ตัวเลือกสินค้า
รูป เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม RO ราคา จำนวน ราคารวม
กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน 144,000 0.00
กำลังการผลิต 6,000 ลิตร/วัน 165,000 0.00

  โรงผลิตน้ำดื่มอุตสาหกรรมระบบ RO ในชุมชนหมู่บ้าน